Onderzoekschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur (WTMC)

De interuniversitaire Onderzoekschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur (WTMC) is een samenwerkingsverband van Nederlandse wetenschappers die zich bezighouden met onderzoek naar 1) de manieren waarop de inhoud, ontwikkeling en organisatie van wetenschap en technologie verweven zijn met de ontwikkeling van moderne, ‘gerationaliseerde’ samenlevingen en culturen en 2) de problemen die deze verwevenheid met zich meebrengt voor de ontwikkeling van en visies op wetenschap en technologie, alsmede cultuur en samenleving.

Een tweede belangrijke taak van de Onderzoekschool is het verzorgen van een vooruitstrevend opleiding voor promovendi.

Aanvullende informatie

  • Wetenschappelijk directeur: prof. dr. Sally Wyatt
  • Programmacoördinator: dr. Geert Somsen en dr. Teun Zuiderent-Jerak
  • Penvoerder: Universiteit Maastricht