Nederlandse Onderzoekschool Wijsbegeerte (OZSW)

Het algemene doel van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW) is om de academische filosofie te versterken door (1) het faciliteren en stimuleren van samenwerking tussen de deelnemende universiteiten op het terrein van onderzoek, en door (2) curssussen en training te bieden aan jonge onderzoekers (promovendi en onderzoeksmasterstudenten). Om het eerste doel te bereiken organizeert de OZSW onder meer een jaarlijkse conferentie, en worden werkgroepen over verschillende onderwerpen gefaciliteerd. De OZSW is georganiseerd in drie kamers, namelijk Geschiedenis van de Filosofie, Theoretische Filosofie, en Ethiek & Praktische Filosofie.

Aanvullende informatie

  • Wetenschappelijk directeur: prof. dr. Han van Ruler
  • Assistent-directeur: dr. Christine Boshuijzen- van Burken
  • Secretariaat: Marina Lurks
  • Penvoerder: Erasmus Universiteit Rotterdam