OnderzoeksInstituut voor Klassieke Oudheid Studiën (OIKOS)

Het OnderzoeksInstituut voor Klassieke Oudheid Studiën (OIKOS) is de nationale onderzoeksschool die zich richt op de Klassieke Oudheid en haar doorwerking. Het is een samenwerkingsverband tussen zes universiteiten in Nederland: de RU, RUG, UL, UvA, UU en VU. Haar belangrijkste taken zijn het verzorgen van onderwijs voor promovendi en Research Masterstudenten op het gebied van klassieken in Nederland, en het bijeenbrengen van Nederlandse onderzoekers in zes verschillende onderzoeksgroepen gericht op de Grieks-Romeinse Oudheid en de receptie daarvan. OIKOS stimuleert en bevordert daarmee de samenwerking tussen onderzoekers, zowel nationaal als internationaal.

Aanvullende informatie

  • Wetenschappelijk directeur: prof. dr. Andre Lardinois
  • Secretariaat: Suzanne van de Liefvoort en Eveline Rutten
  • Penvoerder: Radboud Universiteit Nijmegen