Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap (NOSTER)

Aanvullende informatie

  • Wetenschappelijk directeur: prof. dr. A.J.A.C.M. (Anne-Marie) Korte
  • Programmaco√∂rdinator: dr. Ch. (Charlotte) van der Leest
  • Secretariaat: A.H. (Anja) Havinga
  • Penvoerder: Universiteit Utrecht