Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies (NISIS)

NISIS is een nationale onderzoeksschool en multidisciplinair netwerk van in Nederland werkzame wetenschappers op het gebied van de islam en moslimse samenlevingen. NISIS verbindt negen Nederlandse universiteiten, hun wetenschappelijke staf, promovendi  en research master studenten. Deelnemende universiteiten zijn de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Tilburg, Radboud Universiteit Nijmegen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Maastricht en Universiteit Leiden. De belangrijkste doelstellingen van NISIS zijn samenwerking op nationaal niveau door middel van het bijeenbrengen van onderzoek en expertise op het gebied van de islam en moslimse samenlevingen, en de opleiding en begeleiding van een nieuwe generatie onderzoekers.

Aanvullende informatie

  • Wetenschappelijk directeur: Dr. Petra de Bruijn
  • Secretariaat: Dorieke Molenaar MA
  • Penvoerder: Universiteit Leiden