Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT)

LOT is de afkorting van Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap. LOT verenigt ongeveer 400 docenten/onderzoekers en 150 promovendi en biedt een knooppunt voor nationale en internationale communicatie ten behoeve van taalwetenschappelijk onderzoek en onderwijs. LOT biedt ruimte aan uitwisselingen, seminars, lezingen en diverse samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers verbonden aan de deelnemende instituten. De deelnemers van LOT blijven op de hoogte van deze activiteiten door een wekelijkse nieuwsbrief.

LOT organiseert en co├Ârdineert de opleiding van research master studenten en promovendi in de taalwetenschap. Elk jaar organiseert LOT een winterschool in januari en een zomerschool in juni / juli.

Alle LOT promovendi kunnen hun proefschrift in de LOT dissertatiereeks publiceren.

Het onderzoeksprogramma van LOT omvat alle belangrijke gebieden van de taalwetenschap en maakt gebruik van een breed scala van methodologische instrumenten en theoretische kaders. Recente evaluaties van de deelnemende instituten zijn uitmuntend, en bevestigen de uitstekende kwaliteit van het taalwetenschappelijke onderzoek in Nederland.

Aanvullende informatie

  • Wetenschappelijk directeur: prof. dr. Frank Wijnen
  • Programmaco├Ârdinator: dr. Nina Versteeg
  • Penvoerder: Universiteit Utrecht