Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis is het werkverband van politiek historici, gericht op het bevorderen van de kwaliteit van het onderzoek en (inter)nationale samenwerking. Daarnaast verzorgt de onderzoekschool hoogwaardig onderwijs aan promovendi en research masters.

Aanvullende informatie

  • Wetenschappelijk directeur: prof. dr. Henk te Velde
  • Programmaco√∂rdinator: dr. Margit van der Steen
  • Secretariaat: drs. Anne Jet Landman
  • Penvoerder: Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis