Onderzoekschool Literatuurwetenschap (OSL)

De Onderzoekschool Literatuurwetenschap is een samenwerkingsverband van meer dan 90 onderzoekers verbonden aan zes Nederlandse universiteiten. De leden zijn werkzaam op de gebieden van de algemene en vergelijkende literatuurwetenschap, de historische en moderne Nederlandse letterkunde, de letterkundes van de grote , moderne talen, alsmede de mediastudies en de theater-, film- en televisiewetenschap. Literatuurwetenschap is een dynamische wetenschap. OSL bevordert de studie van literatuur in de breedste zin des woords, van boek tot e-boek, maar ook als literaire cultuur en de daarbij behorende in historische en actuele manifestaties en dynamieken. Belangrijke thema’s van onderzoek zijn:

 • Culturele identiteit en herinnering
 • Ideologie, ethiek en representatie
 • Heroverweging, aanpassing en vertaling
 • Effecten, Canonisatie, en (institutionele)politiek
 • Postkolonialisme en globalisering
 • Verhaal, lezing en cognitie
 • Esthetiek

OSL entameert en stimuleert academische bijeenkomsten en uitwisseling op deze gebieden. Als netwerk wil de school de kennis van literatuur en literatuur theorie bevorderen door jonge wetenschappers in te wijden in klassieke en actuele theorieën en gevorderde wetenschappers op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen in het vakgebied.

Aanvullende informatie

 • Wetenschappelijk directeur: prof. dr. Henk van der Liet
 • Programmadirecteur: dr. Stephan Besser
 • Programmaco√∂rdinator: Paul Koopman
 • Secretariaat: Chantal Olijerhoek
 • Penvoerder: Universiteit van Amsterdam