Huizinga Instituut

Het Huizinga Instituut is het nationale Nederlands onderzoeksnetwerk voor Cultuurgeschiedenis. Het Instituut werd opgericht in 1995 en veroverde in de eerste vijftien jaar van zijn bestaan een belangrijke plaats binnen de geesteswetenschappen als forum voor debat en uitwisseling tussen cultuurhistorici. Het Huizinga Instituut is de belangrijkste Nederlandse aanbieder van excellent en toonaangevend onderwijs aan PhD’s en aan de voorhoede van de Research Master studenten in het veld. Het ontleent zijn naam aan een van de grondleggers van de cultuurgeschiedenis: Johan Huizinga, auteur van o.m. de nog altijd internationaal veelgeciteerde studie Herfsttij der Middeleeuwen

Cultuurgeschiedenis

Cultuurgeschiedenis is een brede, inclusieve en dynamische discipline, waarin voortdurend nieuwe specialismen ontwikkeld worden. Het Huizinga Instituut bevordert de studie van de cultuur in zijn historische manifestaties en dynamiek en vanuit een variëteit aan complementaire perspectieven. De belangrijkste uitgangspunten zijn historiciteit en interdisciplinariteit.

Op het moment kent het onderzoek binnen het Huizinga Instituut speerpunten als:

  • cultureel nationalisme;
  • herinnering, erfgoed en identiteit;
  • wetenschapsgeschiedenis;
  • begripsgeschiedenis, geschiedenis van de politieke cultuur, en religieuze ontmoetingen.

Het Huizinga Instituut ondersteunt en bevordert academische gedachtewisseling op al deze terreinen van onderzoek en is de belangrijkste Nederlandse aanbieder van excellent en toonaangevend onderwijs aan PhD’s en ReMa studenten in het veld. 

Aanvullende informatie

  • Wetenschappelijk directeur: prof. dr. Michael Wintle
  • Programmaco√∂rdinator: Paul Koopman
  • Secretariaat: Chantal Olijerhoek
  • Penvoerder: Universiteit van Amsterdam