Netherlands Institute for Cultural Analysis (NICA)

NICA is de Nederlandse landelijke onderzoeksschool gewijd aan cultuuranalyse, cultural studies en cultuurtheorie; in het algemeen aan interdisciplinair en theoretisch onderzoek in de geesteswetenschappen. De school biedt cursussen aan voor onderzoeksmasterstudenten en promovendi, en dient als professioneel netwerk voor aangesloten wetenschappers. Op dit moment is de Universiteit van Amsterdam de penvoerder van NICA. De school staat open voor wetenschappers en studenten van alle Nederlandse universiteiten. Bezoek voor meer informatie onze website: culturalanalysis.nl

NICA biedt een jaarlijkse reeks van activiteiten aan die toegankelijk zijn voor alle onderzoeksmasterstudenten, promovendi en stafleden. Onze activiteiten bestaan onder andere uit: een Zomer- en Winterschool, Masterclasses, Ateliers (eendaagse workshops over één onderwerp), seminars, leesgroepen, tutorials en lezingen. Voor een voortdurend bijgewerkt overzicht van onze activiteiten, zie culturalanalysis.nl.

Aanvullende informatie

  • Wetenschappelijk directeur: dr. Murat Aydemir
  • Programmaco√∂rdinator: dr. Eloe Kingma
  • Secretariaat: Chantal Olijerhoek
  • Penvoerder: Universiteit van Amsterdam