Research school for Media Studies (RMeS)

Media Studies is een snel groeiend interdisciplinair onderzoeksveld dat inhoud, geschiedenis, technologie, productie en receptie van verschillende media (film, televisie, digitale media, radio, kranten etc.) bestudeert. Mediaonderzoekers ontwikkelen en gebruiken theorieën vanuit diverse disciplinaire en interdisciplinaire hoeken. Parallel daaraan, maar anders dan the Netherlands school for Communication research (NESCOR) die stevig geworteld is in de sociale wetenschappen, leunt Media Studies grotendeels op de theoretische en methodologische benaderingen binnen de Geesteswetenschappen. Toch heeft dit vakgebied ook raakvlakken met sociale- en informatie wetenschappen. De Research School for Media Studies is opgericht ter bevordering van kennis omtrent media. De school biedt onderwijs aan jonge onderzoekers (zowel PhD's als RMA studenten), waarin zij kennis krijgen van klassieke en hedendaagse theorievorming en methoden. Lopende debatten en relevante ontwikkelingen binnen het onderzoeksveld komen daarbij ook aan bod.

Aanvullende informatie

  • Wetenschappelijk directeur: prof. dr. Richard Rogers
  • Programmaco√∂rdinator: Chantal Olijerhoek
  • Secretariaat: Chantal Olijerhoek
  • Penvoerder: Universiteit van Amsterdam