LOGOS

Welkom op de website van LOGOS, landelijke onderzoekscholen in de geesteswetenschappen

 

 

 

 

 

 

Dit is de website van LOGOS: het Landelijk Overleg van Geesteswetenschapelijke Onderzoek-Scholen. LOGOS is in 2008 opgericht als platform om informatie uit te wisselen over de beste manier waarop de landelijke onderzoekscholen in de Geesteswetenschappen kunnen worden ingericht. De landelijke onderzoekscholen zijn verbanden die op nationaal niveau het onderzoek coördineren en onderwijs aan promovendi en researchmaster studenten verzorgen binnen een bepaalde discipline. Momenteel zijn zestien onderzoekscholen aangesloten bij LOGOS. 

In 2011 heeft LOGOS een overeenkomst gesloten met de decanen van verschillende geesteswetenschappelijke faculteiten, verenigd in het Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG), waarin de verschillende onderzoekscholen toezeggen tenminste 20 ects aan onderwijs voor promovendi en 10 ects voor researchmaster studenten die bij de scholen staan ingeschreven, verspreid over twee jaar, te verzorgen. De onderwijsprogramma’s van de verschillende onderzoekscholen zijn te vinden op de websites van de individuele onderzoekscholen.